Glocal Invest AB

Glocal Invest stödjer innovation inom skyltbranschen: Vår investering i Signmakerr

Signmakerr.com etablerar sin fösta enhet i Trollhättan Januari 2022. Vi ser en stor potential för vårt nya skyltkoncept i Trollhättan. Valet att etablera oss i området kraftstaden och innovatum var självklart då vi delar våra värderingar med innovation och samverkan.

Signmakerr vill etablera tio enheter första året. Vi har en hög ambitionsnivå och vill med kraft ta ett grepp om den svenska skyltmarknaden. Vi går in i en mogen bransch där målet är att ändra om spelplanen och vara marknadsledande. Ökad kunden fokusering låter som en självklarhet men det är inte självklart i vår bransch. Kunskapsnivån hos kunden är oftast låg vilket gör att man förlitar sig på den lokala skyltmakaren. Rekommendationen till kunden blir ofta det som den egna produktion kan leverera på ett effektivt sätt. Detta är ibland långt utanför vad som både kundernas varumärke och identitet kräver. När man åker in i en svensk stad kan man se hur skyltmakaren ha format stadsmiljön på orten.

 

Hållbar skyltning för en grönare framtid

I linje med Glocal Invests vision om att skapa ett hållbart samhälle, arbetar Signmakerr för att förändra hur företag kommunicerar visuellt. Genom att erbjuda miljövänliga skyltlösningar och optimera produktionsprocesser, bidrar Signmakerr till att minska branschens miljöpåverkan.

 

Innovation som driver beteendeförändring

Signmakerrs approach till skyltdesign och -tillverkning går hand i hand med Glocal Invests mål att ändra folks beteenden. Genom att skapa mer effektiva och engagerande skyltar, hjälper Signmakerr företag att kommunicera hållbarhetsbudskap på ett tydligare sätt, vilket i sin tur kan påverka konsumentbeteenden positivt.

Långsiktigt värdeskapande

Vår investering i Signmakerr är ett tydligt exempel på hur Glocal Invest arbetar för att bygga långsiktiga värden. Genom att stödja Signmakerrs vision om att bli Europas ledande skyltkedja till 2028, bidrar vi till att skapa en mer hållbar och innovativ bransch.

Utmanar normer, skapar vinnare

Signmakerrs strävan efter att modernisera en traditionell bransch speglar Glocal Invests filosofi om att utmana normer och skapa situationer där alla är vinnare. Genom att introducera ny teknik och effektivare processer, bidrar Signmakerr till både ekonomisk tillväxt och miljömässig hållbarhet.

Sammanfattning

Vår investering i Signmakerr är mer än bara en finansiell satsning – det är ett steg mot en mer hållbar framtid. Genom att stödja innovativa företag som Signmakerr, fortsätter Glocal Invest att vara en katalysator för positiv förändring i samhället.

För mer information om Signmakerr och deras innovativa skylttjänster, besök Signmakerr.se.

Upptäck mer om Glocal Invests vision för en hållbar framtid och våra andra spännande investeringar på vår webbplats.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *